Kontakt z redakcją Informatora Budowlanego-murator i Informatora Instalacyjnego-murator oraz w sprawie reklam

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą wiadomości e-mail
 

Biuro Obsługi klienta:
klienci@grupazpr.pl, tel. 22 590 55 55

Współpraca marketingowa, patronaty medialne:
Anna Domańska – adomanska@grupazpr.pl, 22 590 53 63

Biuro Reklamy:
Monika Kaczkan – mkaczkan@grupazpr.pl, tel. 22 590 53 56, 668 431 708

Adres redakcji:
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa
tel. 22 590 50 00, 590 51 70
informatory@grupazpr.pl

Wydawca:
TIME S.A.
ul. Jubilerska 10
04-190 Warszawa
www.grupazpr.pl

Time Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP: 526-10-04-620, REGON: 010750727, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 19 366 667,00 złotych

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony.