Instalacje Elektryczne, Oświetlenie, Zabezpieczenia 2022 - DRUK

Instalacje Elektryczne, Oświetlenie, Zabezpieczenia 2022 - DRUK

Poradnik branżowy dla profesjonalistów

 

Format: DRUK   Liczba stron: 108

17,00 zł

Tytuł poświęcony instalacjom elektrycznym, automatyce budynków, odnawialnym źródłom energii elektrycznej, technice oświetleniowej i teleinformatycznej oraz ochronie osób i mienia.

W tytule znajdują się artykuły na temat:

  • zasad rozmieszczania wypustów oświetleniowych i gniazd wtyczkowych w budynkach mieszkalnych,
  • farm fotowoltaicznych w polskiej energetyce,
  • projektowania oświetlenia zgodnie z systemem certyfikacji WELL,
  • systemów oddymiania garaży.